10 maja 2016, godz 18.00 – 18.30
Scena Nowa CK Zamek

Re-aktywacja rejonów miejskich jest dziś jednym z najgorętszych tematów w Europie:  przez wiele lat potrzeby mieszkańców były ignorowane przez władze miejskie, co spowodowało, że pojawiły się inicjatywy oddolne. Mieszkańcy sami podejmowali decyzję, żeby zmieniać krajobraz miejski poprzez rewitalizację i odzyskiwanie zaniedbanych terenów publicznych i prywatnych. Te spontaniczne próby zajęcia się sprawami dotyczącymi zbiorowości wskazują na pojawienie się nowych modeli i sposobów radzenia sobie z miejskimi zagadnieniami. Tym samym wzbogacają one gamę rozwiązań dla miast przyszłości.

Wykład będzie prezentacją książki pt.: Re-Act – Tools for Urban Reactivation (Carlo Venegoni i Gianpiero Venturini, Deleyva, 2016) jest to zbiór wywiadów i przykłady zrealizowany projektów w miastach Europejskich. Książka jest próbą zrozumienia i zidentyfikowania nowych pomysłów i narzędzi wykorzystywanych w rewitalizacji miast.

Carlo Venegoni jest architektem i niezależnym badaczem, mieszka w Berlinie. Z wykształcenia jest architektem. Kształcił się we Włoszech i Francji. Zajmuje się projektami z różnych dziedzin, takich jak architektura, urbanistyka i sztuka widowiskowa. Obecnie pracuje nad projektami badawczymi i kuratorskimi, które skupiają się na oddolnych inicjatywach związanych z reaktywacją przestrzeni miejskiej i partycypacją miejską w rożnych Europejskich miastach. W latach 2012 ­ 2015, należał do sieci New Generations. Był kuratorem i organizatorem międzynarodowych festiwali architektonicznych, debat i projektów badawczych we Włoszech i za granicą.


Wykłady

10 maja 18:00 - 18.30

Re-Act! Europejskie praktyki oddolne w rewitalizacjach miejskich