Prawa autorskie

Wszystkie treści, zdjęcia i filmy umieszczone na stronie poznandesigndays.com są własnością organizatora festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem lub udostępnianiem ich w jakiejkolwiek formie prosimy o uprzedni kontakt.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją do newslettera są przetwarzane przez Fundację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 60-967, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000150511, NIP 778-14-06-751, REGON 634455280, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze. zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Przez podanie adresu e-mail przy rejestracji do newslettera zostaniesz automatycznie zapisany do listy subskrybentów. Twój adres mailowy nie zostanie wykorzystany do celów marketingowych. Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie. Masz również możliwość rezygnacji z newslettera w każdym momencie.