7 – 14 maja 2016, godz 10.00 – 24.00, Plac Wolności

Plac Wolności w Poznaniu jako przestrzeń publiczna miasta od założenia w 1795 do dzisiaj

Na wystawę składa się 6 tablic obrazujących funkcjonowanie Placu Wolności w sześciu kolejnych epokach rozwoju miasta. Dzięki odpowiednim formom wizualizacji można prześledzić zmiany w sposobie zagospodarowania tej przestrzeni, rozwój infrastruktury oraz sposoby wykorzystania budynków a także dowiedzieć się, jakie wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne były związane z tym miejscem.

Wystawa została przygotowana przez studentów Pracowni Grafiki Informacyjnej UAP pod kierownictwem dr hab. Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej i dr Agaty Kulczyk.


Pracownia zajmuje się wizualizowaniem danych i informacji w formie najodpowiedniejszej dla konkretnych zadań i sytuacji, a także wypracowaniem atrakcyjnych wizualnie, skutecznych i nowoczesnych sposobów przekazywania informacji. Na potrzeby tego projektu studenci różnych lat i kierunków pracowali na podstawie tekstów źródłowych i ikonografii historycznej nad zwizualizowaniem poszczególnych obiektów, zjawisk i wydarzeń. Podstawowym źródłem informacji były Kroniki Miasta Poznania.​
więcej o pracowni


Wystawy

7–14 maja 10.00 - 24.00

Wystawa Plac Wolności w Poznaniu