wystawa czynna 7 – 14 maja 2016 r., godz 17.00 – 20.00, Św. Marcin 49

Wystawa prac poświęcona jest problemowi porzucenia i bezużyteczności. Efektów odzysku i powtórnego użytku. Myśli Wtórne znajdujące się w przestrzeni pustostanu stają się elementem zwracającym uwagę na wartość tych miejsc. Celem ekspozycji jest stawianie pytań o współczesną jakość życia. W szczególności o doświadczenia ogromnej ilości zbędnych przedmiotów które kreują naszą rzeczywistość. Wystawa pokazuje alternatywną drogą ewolucji znalezionych i przetransformowanych przedmiotów, które w pewnym sensie odnoszą się również do idei re-design. Znalezione przedmioty sprzyjają tworzeniu nowych rozwiązań. Wystawa prezentuje zbiór prac obrazujących możliwość przekształcania i wykorzystania otaczającej nas przestrzeni. Prace przedstawione w ramach wystawy są analizą teraźniejszości oraz próbą rozwiązania problemu nadmiaru i bezużyteczności, prowokując w ten sposób inne spojrzenie na obiekty oraz ich rangę.


Elżbieta Walentek

studentka III roku Architektury na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się szeroko rozumianym rysunkiem. Prace które tworzy są drogą zrozumienia i poznania nowych materii rysunkowych. Zgłębia naturę czerni i światła. Eksperymentuje z tym co znajdzie, poznając i formując w ten sposób charakter rzeczy.

Vitalii Shupliak

student II roku studiów magisterskich na Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tworzy w nurcie nowych mediów. Zajmuje się performance, video, instalacją i obiektem. W swoich pracach porusza problem aktualnych wydarzeń. W szczególności konfliktów zbrojnych i współczesnej historii. Przełamuje bariery i stawia pytania o obecne kwestie i dylematy człowieka.


Wystawy

7–14 maja 17.00 - 20.00

Myśl Wtórna