9 – 10 maja 2016, godz. 20.30 – 00.30, CK Zamek
Warsztaty MIASTO NOCĄ

Prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis z grupy projektowej Centrala wraz Carlo Venegoni

Miasto to zagęszczenie i interakcja wielu, różnych zjawisk przestrzennych i społecznych. Niektóre z nich są zaplanowane, zorganizowane i uregulowane, inne wynikają ze spontanicznych, często ścierających się nawarstwień i stereotypów. Miejska noc w epoce przemysłowej, była powszechnie uważana za czas spoczynku, a aktywności które kontynuowano nocą w przestrzeni publicznej, były często postrzegane jako synonim grzechu, rozpusty i zbrodni. Od momentu powstania miast nowoczesnych urbanistyka i studia miejskie, socjologia, planowanie przestrzenne, ale również fotografia i kino – koncentrują swoje analizy i reprezentację zjawisk na scenariuszach dziennych. A przecież w mieście postindustrialnym silny podział na dzień-noc coraz bardziej jest rozmyty: noc staje się coraz bardziej wydajna ekonomicznie (turystyka, kluby nocne); Globalna gospodarka oparta na usługach nie jest uzależniona od lokalnego podziału na dzień i noc. Jednocześnie, ze względu na naturalny spadek aktywności na ulicach, wieczór jest przyjazną porą dla środowisk, które są pozbawione odpowiedniej przestrzeni wolności w ciągu dnia: młodzież wieczorową porą manifestuje swoją niezależność i szuka własnej tożsamości; inne biologiczne formy życia, takie jak nocne zwierzęta i owady, mogą nocą prowadzić swoją działalność.

Miejska noc przekształca znane za dnia przestrzenie w nieznane miejsca. Nie istnieją jednak przestrzenie publiczne zaprojektowane z myślą jedynie o porze nocnej. Centrala wraz Carlo Venegoni spróbują przywrócić fascynację nocnym doświadczeniem przestrzeni architektonicznych. Widzą noc miejską jako wyzwanie i ciekawą strefę badawczą. Ich propozycją na Poznań Design Days (NIGHTS) to zaangażowanie uczestników w jedno-nocną eskapadę na ulicę Świętego Marcina. Podczas niej grupa, współpracując z opiekunami wdroży metodę akcji badawczej w przestrzeni publicznej w celu wyizolowaniu nowych kategorii, które mogą wesprzeć przestrzeń miejską Poznania nocą.

Edgar Allan Poe, mawiał, że „Ci co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą.” Parafrazując ten cytat w duchu warsztatów mówimy: „Ci, którzy chodzą przez miasto nocą są świadomi wielu rzeczy, które umykają tym, którzy chodzą tylko za dnia.“

Program warsztatów

9 maja 2016, 20.30, CK Zamek

Prosimy o zabranie:

  • notesów
  • aparatów fotograficznych (do zdjęć nocnych)
  • latarki typu “czołówka”

20.30 wykład wprowadzający: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Carlo Venegoni

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane referencje oraz inspiracje, aby rozpocząć rozważania na temat nowego postrzegania przestrzeni miejskiej (np. poprzez Hansenowski aktywny – negatyw), przede wszystkim możliwości, które daje nam noc. Pod koniec wykładu, nastąpi losowanie 30 cytatów z prośbą, aby stały się punktem odniesienia.

21.30 początek nocnej eskapady

Spacer rozpocznie się o zmierzchu (21:31). Następnie odbędą się trzy / cztery inne spacery, w każdym będzie inny motyw przewodni (inne zagadnienie poprzez które można obserwować przestrzeń miejską): grupa zostanie podzielona na trzy kameralne podgrupy, aby być bardziej dynamiczną. Liczymy że da to też uczestnikom większą swobodę w wyrażaniu wrażeń. Po każdej podróży, odbędzie się mała dyskusja. Podczas ostatniego spaceru, uczestnicy zostaną poproszeni o wybranie miejsca do pracy z niewielką interwencją, którą można wykonywać za pomocą małego zestawu materiałów, które udostępnimy.

00.30 zakończenie nocnej wyprawy

10 maja 2016

15.00 – 16.00 Prezentacje wyników badań, dyskusja

 

liczba miejsc ograniczona wyczerpana
uczestnicy: 15 osób


Work out

9–10 maja 20.30 - 00.30

Miasto nocą