Stop, Design.
Konkurs na koncepcje przystanku autobusowego dla Suchego Lasu.

Organizatorzy: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, firmą A2HM, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 12 maja 2016, podczas III Forum Przestrzenie Miejskie, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przestrzeń miejska-nowe oczekiwania”. Sale Wielka Centrum Kultury Zamek.

Gdzie leży tajemnica dobrego designu w przestrzeni publicznej?

Oczywiście musi on być zgodny z normami dopuszczającymi dany obiekt do użytku w miejscach ogólnodostępnych. Jednak jeżeli przyjrzeć się owym normom, okaże się, iż funkcjonują one jedynie w obszarze bezpieczeństwa. I tylko niektóre z nich wiążą się z określoną procedurą testującą lub koniecznością przeprowadzenia odpowiednich obliczeń.

Obszary praktycznie nie tknięte regulacjami to estetyka i, co ciekawe, ergonomia. O ile estetyka traktowana jest zwykle jako degustibus non disputandum, wytyczne dotyczące ergonomii sprowadzają się do literalnego określenia funkcji danego obiektu. I tak: ławka służy do siedzenia, śmietnik do wyrzucania śmieci, opróżniania ze śmieci, czasami ma być także popielniczką. Relacja śmietnik-ławka jest swobodną interpretacją decydenta odpowiedzialnego za rozmieszczenie powyższych według planu zagospodarowania, który zakłada co najwyżej minimalne zagęszczenie poszczególnych obiektów.

Ich osobność, osobność funkcji odzwierciedla fragmentaryczność naszego postrzegania rzeczywistości. I stanowi jednocześnie klucz do tajemnicy dobrego designu w przestrzeni ogólnodostępnej. Im szerszy kontekst, im lepiej dostrzeżone i przemyślane relacje będące wynikiem konkretnych, czasem uniwersalnych, czasem jednostkowych uwarunkowań ergonomicznych, tym bliżej nam do wysokiej jakości rozwiązań.

Miejscem, gdzie spotyka się z sobą wiele funkcji, gdzie niezwykle istotna jest zarówno ergonomiczna, jak estetyczna interakcja elementów odpowiedzialnych za każdą z nich, jest każdy przystanek komunikacji publicznej. Dobry przystanek będzie przyjazny dla młodych i starszych, dla lepiej i gorzej widzących, dla tych, co tylko na chwilę i tych, co niestety na dłużej. Będzie dawał ulgę w dzień upalny i poczucie zaciszności w mroźną i wietrzną noc. Przy czym istotne jest, żeby to, co opisane przed chwilą, działo się naprawdę a nie tylko na urzędowym papierze. Rozwiązania, o których mowa, wymagają swobodnego i skupionego jednocześnie myślenia projektowego, dobrej współpracy z wykonawcą. Powstały w wyniku powyższego produkt może być z czystym sumieniem implementowany przez miasta i gminy.

Czy współpraca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z firmą A2HM i gminą Suchy Las pokaże nowe oblicze rozwiązań w tym zakresie, dowiemy się już 12.05.2016 na ogólnopolskiej konferencji naukowej Forum Przestrzenie Publiczne pt. „Przestrzeń miejska – nowe oczekiwania”.

 

stop design_CI

 

IMG_0378IMG_0380

IMG_0381

 


Imprezy towarzyszące

6 maja

Stop, Design. Konkurs na koncepcje przystanku autobusowego dla Suchego Lasu