10 maja 2016, godz 17.00 – 17.30, CK Zamek, Scena Nowa

Dzięki holenderskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej mamy szansę na nową, uwzględniającą perspektywę aktywnych mieszkańców miast “European Urban Agenda”, która być może przyjęta zostanie już w czerwcu tego roku.  Europejska sieć Cities in Transition zaprosiła więc aktywistów miejskich z 28 krajów do pracy nad przygotowaniem wspólnych rekomendacji do EUA dotyczycych rozwoju i problemów miejskich Europy. Działacze spotkali się w lutym w Amsterdamie, aby podzielić się doświadczeniami  i sformułować wspólne wnioski i sugestie dla twórców tego międzynarodowego dokumentu. Jakie są obecnie najważniejsze wyzwania europejskich miast, widziane oczami autorów European Urban Agenda i lokalnych aktywistów miejskich? W jaki sposób europejscy działacze, pracujący w swoich miastach, odpowiadają na nie swoimi bieżącymi projektami, pracując nad lepszymi przestrzeniami publicznymi i innymi elementami zrównoważonego rozwoju?


Marta Żakowska

antropolożka kultury, badaczka społeczna i animatorka kultury. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW/School of Slavonic and East European Studies University College London. Członkini Res Publiki oraz Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, w którym wykłada w ramach studiów “Miasta i metropolie”. Założycielka i redaktorka naczelna Magazynu Miasta (www.magazynmiasta.pl, facebook.com/magazynmiasta). Inicjatorka programu badawczego Starsze Miasta realizowanego przez zespół Magazynu Miasta i DNA Miasta Res Publiki. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014 (animacja kultury). Autorka serii Remiks – międzypokoleniowych projektów z zakresu animacji kultury realizowanych w przestrzeniach publicznych z różnymi grupami wykluczonymi i skupionych na procesach współtworzenia lokalnych przestrzeni wspólnych (prowadzonych m.in. w ramach Nowych Sytuacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta 2011, projektu Kolenkit/Amsterdam 2012 holenderskiego kolektywu Cascoland, Lata z Łaźniowcami 2012 Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, programu rewitalizacji Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze Bwa/Fundacji Salony/Urzędu Miasta Zielona Góra; w ramach stypendium MKiDN 2014 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie oraz działań Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej i Galerii Arsenał w Białymstoku w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku 2015). Autorka licznych tekstów o społecznych kontekstach rozwoju miast (publikowanych m.in. w Dwutygodniku, Architektura, Architektura&Biznes, Przekrój, Magazyn Miasta).

 

Jazdow, fot. Monika, Flic kr


Wykłady

10 maja 17.00 - 17.30

European City Makers’ Urban Agenda